2,20

Gli animali

KONG MOPPY BALL

3,90
4,60

Gli animali

KONG WILD TAILS

4,70
4,90

Gli animali

KONG CORDUROY MOUSE

5,20

Gli animali

KONG FEATHER MOUSE

5,40
5,40

Gli animali

KONG FIELD MOUSE

5,40

Gli animali

KONG CATNIP SPRAY

7,40
7,50
7,50

Gli animali

KONG SWIZZLE BIRD

8,90